ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

курсове

КУРСОВЕ ПО ERP

Предлагаме пет специализирани курса по ERP системи, организирани от водещите фирми в ERP бранша.

Подробна информация за всеки курс може да получите в отделните секции с курсове.

КУРС ПО BPM

Съвременното предизвикателство пред компаниите, в условията на динамично развиваща се пазарна икономика, е да повишат гъвкавостта и ефективността на

КУРС ПО BI

В днешният бизнес всеки бъдещ мениджър трябва да разбира от данни и да притежава добри аналитични способности Широкото навлизане

КУРС ПО HRM (SAP)

Управлението и развитието на човешките ресурси има пряко влияние върху цялостното стратегическо развитие на една организация Поради прякото участие

КУРС ПО CRM

Методология за избор и внедряване на CRM – темата дава основни знания свързани с намирането и внедряването на правилното

КУРС ПО FI (SAP)

Това е идеална възможност за начало на кариера като SAP FI или SAP CO консултант Ще се запознаете с