ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

медии

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Партньори на магистърската програма са водещи технологични, образователни и бизнес медии. С тяхна помощ програмата ни се превърна в притегателен център за млади хора от България и чужбина.