ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

Партньори

Партньори в ERP Academy са водещи български и световни компании за бизнес софтуер, както и експерти от областта, които имат за цел да подпомогнат подготовката и обучението на кадри в специфичния ERP бранш, стимулирането на съвместни инициативи с образователните институции и популяризирането на сектора като подходящо място за кариерно развитие.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
„БИЗНЕС АНАЛИЗ И ERP РЕШЕНИЯ“