ERP ВУЗФ Магистърска програма - Лектори

logo_vuzf

home   УЧЕБЕН ПЛАН  |  ПРИЕМ  |  КУРСОВЕ  |  ТАКСИ  |  НОВИНИ  |  МЕДИИ  |  КАРИЕРИ  |  КОНТАКТИ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

logo_erpacademy

banner lektori
     

д-р Наталия Футекова

Доц. д-р Наталия Футекова

 

Наталия е ръководител на магистърската програма по "Бизнес анализ и ERP решения". Управляващ съдружник на “И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) – една от водещите български фирми за разработка на бизнес софтуер, в която е преминала през различни нива и позиции. Участвала е в редица проекти по внедряване на информационни системи, пускане на пазара на нови софтуерни продукти, маркетингови кампании, както и обществени инициативи.

Повече информация можете да откриете на www.futekova.com

____________________________________________________________________________________________________________

 

Ivan Arjentinski

Иван Аржентински

 

Иван е основател и управляващ съдружник на фирма „И Ар Пи България“ ООД (ERP.BG) – един от първите български разработчици на ERP системи. Иван Аржентински е ръководител на програмния отдел и главен идеолог с ключово участие в създаването на всички софтуерни продукти на компанията, включително системата InfoStar®, ERP системата EnterpriseOne®, CRM решението EnterpriseOne® CRM и др. Той е и в основата на визията на ERP.BG за развитието на една изцяло мобилна ERP система, оптимизирана за смартфони и таблети, с интегрирани модули за BI (Business Intelligence), CRM (Customer Relationship Management), обединени комуникации, управление на проекти и др.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Teodora

Теодора Мошолова

 

Теодора е консултант ERP системи в “И Ар Пи България” ООД (ERP.BG). Завършва бакалавърска и магистърска степен по „Бизнес информатика“ в Университета за Национално и Световно Стопанство. Преминала е обучения по дизайн и анализ на бизнес процеси. Преди това Теодора е работила като програмист във финансово-консултантска фирма. Интересите й обхващат оптимизирането и планирането на производствените мощности с помощта на ERP системите, подобряването, управление и оптимизиране на бизнес процесите на компанията чрез BPM.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Ivo Demirev

Иво Демирев

 

Иво завършва бакалавърска степен по "Бизнес информатика" и магистърска степен по "Счетоводство" в Университет за Национално и Световно Стопанство.

 

С 5 годишен опит във внедряването на системи за управление на бизнеса. Управител в Смарт Бизнес Софт- специализирана фирма за внедряване на ERP и CRM решения.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Rosen Karaivanov

Росен Караиванов

 

Росен има над 14-годишен опит с проектиране и внедряване на системи за управление на бизнеса. От 8 години заема длъжността Управител. В момента е фокусиран върху развитието на основния продукт Microsoft Dynamics NAV и неговото съответствие и приложение съгласно международни и национални счетоводни стандарти.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Anastas Shopov

Анастас Шопов

 

Анастас има повече от 10 години опит като консултант при внедряване на цялостни бизнес решения (ERP, CRM и BI). Фокусиран е върху добавяне на стойност за клиента чрез използване на най-добрите световни практики в сферите на маркетинга, продажбите, управлението на проекти и др.

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vladimir Rashev

Владимир Рашев

 

Владимир е Управителя на Балкан Сървисис ООД, водеща българска фирма в областта на Информационните Технологии , предлагаща на предприятията най-ефективните и надеждни решения за техните информационни потребности. Фирмата е с над 10 годишен опит на българския и европейския ИТ пазар, като предлага решения в областта на ERP, BI, CRM, BPM, решение за финансова консолидация и бюджетиране, както и разнообразни IT услуги. Последни изследвания сочат, че Балкан Сървисис ООД има над 40% пазарен дял от частния сектор в България, за BI системи. Има много богат мениджърски и консултантски опит и е участвал в управлението и внедряването на множество IT проекти в най-различни области и индустрии.

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Boyana

Бояна Ликоманова-Димова

 

Бояна ръководи BI департамента на Балкан Сървисис ООД. Има зад гърба си множество успешно реализирани проекти, извели фирмата на лидерската позиция на българския пазар в областта на BI. С много богат опит и детайлни познания в управлението на BI проекти, дефиниране на проекти, бизнес интервюта, идентифициране на изисквания, анализ на бизнес процеси, управление на консултанти и екипи, внедряване на добри практики, обучения и поддръжка на клиенти.

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Iliyan

Илиян Сомлев

 

Илиян ръководи екипа за поддръжка на клиенти на BI департамента на Балкан Сървисис ООД. Притежава задълбочени и специфични познания свързани със поддръжката на внедрени проекти като решаване на проблеми свързани със достъп, данни на приложенията, ъпгрейд на софтуера, администриране на Qlik сървър и други. Има богат опит в цялостната разработка на BI приложения, познава най-добрите практики и притежава познания за разработка на специфични и сложни справки.

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kaloyan

Калоян Кръстев

 

Калоян е старши BI консултант в Балкан Сървисис ООД. Калоян притежава дългогодишен опит във внедряването на BI решения като архитект, дизайнер и разработчик, като е работил и по проекти извън страната. Има богат опит във пълния цикъл на внедряване на BI решения - от оценката на бизнес изискванията и идентификацията на техническата спецификация, през всички фази на внедряването до обучението и поддръжката на решението. Притежава и сериозен опит като мениджър на проекти. Калоян е бил и лектор по BI във Технически Университет – София.

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimitar

Димитър Проданов

 

Димитър е старши BI консултант в Балкан Сървисис ООД. Притежава богат опит като ръководител на проекти, архитект, дизайнер и разработчик във внедряването на BI проекти и задълбочени и специфични познания във множество видове бази данни. Има натрупан практически опит във изследването на взаимовръзките на данните и идентификацията на бизнес процесите при бази без документация. Димитър има и специфични познания за интегриране и интерфейси между различни IT системи. Опитен е и във разработката на скриптове за специализирани BI решения.

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ivo Velchev

Иво Велчев

 

Иво е завършил магистратура Финанси в УНСС. Трудовият му стаж започва като счетоводител. От началото на 1997 г. започва да се занимава с внедряване на ERP системи. Участва във внедряване на софтуер в различни производствени предприятия (дискретно и процесно производство), в сферата на услугите и търговията. Бил е част от екипи за внедряване в български и международни проекти. От 2005 г. е консултант по внедряване на SAP FI/CO. Има опит като ръководител на проекти за внедряване на ERP системи в предприятия от сферата на електорниката, машиностроенето, печатната дейност и др.

____________________________________________________________________________________________________________ 

Ventsislava

Венцислава Дачева

 

Венцислава е завършила СУ „Св .Климент Охридски”. Следдипломни специализации в областта на международното икономическо сътрудничество в Австрия (Joint Vienna Institute), Великобритания (Crown Agents), Швейцария (UNCTAD) и Япония (Japan Productivity Center for Socio-Economic Development).
През продължителния си опит в държавната администрация (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на търговията и туризма и Министерство на икономиката), работата й е свързана с двустранни донорски програми, реализирани в Р България, както и програми и проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, Световна банка и международни организации (ПРООН, ОИСР). Към момента е част от екипа на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Владее английски, френски и руски езици. Член на Съюза на икономистите в България. Хонорован преподавател във Висше Училище по Застраховане и Финанси по дисциплините „Европейски фондове и програми“ и „Управление на инвестиционни проекти“.

____________________________________________________________________________________________________________ 

Biser

д-р Даниела Илиева-Колева

 

Даниела е преподавател в Университета ВУЗФ, в международния факултет на университета Шефилд и в Университета за национално и световно стопанство. Дисциплините, по които Даниела преподава са "Стратегически мениджмънт", "Организационно поведение", "Бизнес комуникации", "Бизнес коучинг" и "Корпоративна социална отговорност". Също така тя е експерт по "Международен туризъм и мениджмънт в туризма". Има бакалавърска степен по "Бизнес администрация", магистърска степен по "Маркетинг" и докторска степен по икономика. Професионален консултант е по "Бизнес етикет и международен протокол". Тя е и сертифициран мастър-практик по невро-лингвистично програмиране, както и сертифициран мастър по коучинг и хипнотерапия.

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Biser

гл.ас. Бисер Райнов

 

Бисер е главен асистент във Висшето училище по застраховане и финанси. Той е сертифициран вътрешен одитор (CIA), член на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България. Бисер има над 20 г. опит в областта на счетоводната отчетност. Ръководил е счетоводни отдели на предприятия от реалния и неправителствения сектор.

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ognyan Drenski

Огнян Дренски

 

Огнян е водещ преподавател на Училище за бизнес компетенции по прилагане и управление на информационните технологии в предприятието.

Някои от популярните му курсове и семинари са по системи за управление на бизнеса, дизайн и анализ на бизнес модели, добри практики за разработване на софтуер, визуални техники за решаване на проблеми и представяне на идеи, технически презентации и демонстрации, управление на риска и информационна сигурност, управление на непрекъснатостта на бизнеса.

Повече информация можете да откриете ТУК

 

 

***

 

гр. София 1618, ж.к. "Овча купел", ул."Гусла" 1

е-mail: erp@vuzf.bg

facebook  google plus  you tube

Copyright © 2015 ERP Academy. All rights reserved.

Create & Support: VS Bulgaria Ltd.