Прием в ERP ВУЗФ Магистърска програма

logo_vuzf

home   УЧЕБЕН ПЛАН  |  ПРИЕМ  |  КУРСОВЕ  |  ТАКСИ  |  НОВИНИ  |  МЕДИИ  |  КАРИЕРИ  |  КОНТАКТИ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

logo_erpacademy

ПРИЕМ

Условия за прием

Необходими документи за прием са:
Диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”, с успех не по- нисък от “добър”.

Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

- автобиография
- интервю


След като кандидатът заяви желанието си за участие в програмата, чрез изпращане на автобиография, служител на ВУЗФ ще се свърже с него за да се насрочи дата и час за събеседване.
На база представените документи и проведенето интервю, се взима решение за допускането на всеки кандидат до програмата.

 

Запитване за магистратура

 

гр. София 1618, ж.к. "Овча купел", ул."Гусла" 1

е-mail: erp@vuzf.bg

facebook  google plus  you tube

Copyright © 2015 ERP Academy. All rights reserved.

Create & Support: VS Bulgaria Ltd.